Наш журнал "CSITA" входить до міжнародних
баз даних науково-технічних видань
Наші партнери


Основними напрямками співпраці є використання промислових логічних контролерів для автоматизації технологічних процесів гірничо-металургійної галузі, розробка та налагодження систем керування швидкістю технологічних механізмів на базі перетворювачів частоти, використання засобів людино-машинного інтерфейсу (HMI) та SCADA-систем. Завдяки співпраці на базі Криворізького національного університету створено спеціалізовані лабораторії промислових контролерів (ауд. 370, 371), які обладнані найсучаснішими мікропроцесорними засобами автоматизації (промисловими логічними контролерами серій Premium, Micro, Modicon M340, Twido, програмованими реле Zelio та Zelio 2, перетворювачами частоти серії Altivar, засобами людино-машинного інтерфейсу серії Magelis) комунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням SCADA.

З березня 2010 року на базі Криворізького національного університету відкрито офіційний Тренінг-центр компанії Schneider Electric, який має право здійснювати підготовку та перепідготовку фахівців в галузі розробки систем автоматики та промислових мереж на основі програмованих логічних контролерів. З часу створення Тренінг-центру на його базі вже пройшли курси підвищення кваліфікації фахівці з ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ НДПІ «Механобрчормет» та ін.


Університет співпрацює з фірмою Siemens на рівні проведення навчально-практичних семінарів на базі університету із залученням працівників виробничих підприємств зайнятих у сфері автоматизації технологічних процесів і зацікавлених викладачів КНУ.

З 2009 року кафедра активно співпрацює з дочірнім підприємством « Фесто Україна» міжнародного концерну Festo, що є лідером в сфері пневмоавтоматики та однією з провідних компаній в області електронних засобів управління, а також навчання та підвищення кваліфікації персоналу. У межах співпраці з ДП «Фесто Україна» на базі кафедри створено лабораторію «Елементів автоматики та робототехніки» (ауд. 200а), яка обладнана стендами інтелектуальних пристроїв пневмоавтоматики. У 2009 році на базі ДП «FESTO» всі викладачі кафедри пройшли курс навчання з напрямків застосування дидактичного обладнання пневмоавтоматики у навчальному процесі та в умовах виробництва і отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації.В даний час кафедра в особі доцента Савицького А.І. входить (з 17.11.2015) до складу Робочого комітету АППАУ «Просвіта та підготовка кадрів»). У комітет війшли 16 членів - представники кафедр КПІ, НУХТ, Львівської Політехніки, ХНУРЕ, Криворізького національного універитету, Одеської академії зв’язку, керівництво АППА, а також представники від замовників – ЧАЕС, АМКР, вендрів ГП «Фесто-Україна», «Клинкманн Україна», інтегратора «Союзцветавтоматика».

В даний час кафедра займається підготовкою молодих робітників та студентів в Україні до участі у всемірних змаганнях професійного майтерництва WorldSkils (один раз у два роки), а також створення навчального центру по підотовці до здачі іспитів на отримання сертифіката фахівця по автоматизації у двух напрямках по вимогам ISA


ДВНЗ «Криворізький національний університет» разом з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП «Фесто» здійснює підготовку проектної пропозиції для подачі на конкурс в рамках програми Horizon 2020 щодо проекту під робочою назвою «Smart Service of Repair and Maintenance», присвяченому дослідженню і розробці інтелектуальної системи обслуговування і ремонту деталей. Концептуально система буде являти собою інтелектуальне робоче середовище, призначене для застосування в умовах гнучкого виробництва, що має здатність адаптуватися під змінний кошик замовлень на обслуговування і складається з:

 •  «розумного» складу запасних деталей і пристроїв з оптимізацією їх кількості та асортименту;
 •  робочих місць, що оптимізуються в процесі функціонування під виконання різноманітних завдань ремонту з системою управління функціонуванням для збору статистики, аналізу історії ремонту і формування принципів виконання ремонтних робіт;
 •  універсального програмованого стенду для калібрування вимірювального обладнання;
 •  інтелектуальної транспортної системи, що виконує функції оптимізації маршрутів і складається з «розумних» транспортних засобів, які обмінюються інформацією між собою.

Ключові підходи, на основі яких планується здійснювати розробку принципів організації, функціонування та управління системою:

 •  Industry 4.0;
 •  5S;
 •  White Metallurgy;
 •  Big Data;
 •  ISA95-ISA88.

Наукові дослідження в рамках проекту будуть спрямовані на удосконалення теорії інтелектуального управління розподіленими кібер-фізичними системами при вирішенні завдань оптимізації процесів обслуговування і ремонту промислового устаткування на основі принципів Industry 4.0. Сформовано наступні завдання досліджень:

 1. Розробка, уніфікація та оптимізація структури бази даних для створення інтелектуального складу запасних деталей; створення інформаційної технології, заснованої на нейронних мережах, призначеної для пошуку аналогів за умови недостатньої інформації; визначення мінімально необхідного асортименту та кількості запасних пристроїв і деталей на складі.
 2. Аналіз методів проектування транспортної мережі обслуговування; розробка експертної системи для планування подачі деталей та інструментів в залежності від типу пристрою, що обслуговується, і типу його поломки; дослідження алгоритмів оптимізації для транспортних завдань внутрішньоцехої, внутрішньозаводської та зовнішньої логістики.
 3. Дослідження статистичних характеристик відмов промислового обладнання; виявлення сезонних трендів, аналіз показників якості та відмовостійкості датчиків АСУ.

Створення інформаційної технології для мінімізації часу обслуговування і ремонту промислового устаткування; удосконалення теорії управління підприємством, відповідно до принципів концепції Industry 4.0, зі змінною конфігурацією робочих місць і гнучкими методологіями технічного обслуговування і ремонту промислового устаткування.


Починаючи з грудня 2013 року ДВНЗ «Криворізький національний університет» приймає участь у Спільному Європейському проекті програми TEMPUS 543966-TEMPUS-2013-BE-TEMPUS-JPCR «Higher EngineeringTraining For Environmentally Sustainable Industrial Development» (Вища інженерна освіта для екологічно стійкого промислового розвитку). Коротка назва проекту: HETES.

Основна мета проекту – підвищити релевантність вищої інженерної освіти в Україні відносно завдань поточних та майбутніх перетворень промисловості, спрямованих на сталий розвиток та стабілізацію клімату.

Для досягнення поставленої мети у відповідності з програмою проекту необхідно вирішити наступні завдання:

 • Розробити навчальний курс «Екологічно стійкий промисловий розвиток» для магістрів, аспірантів і слухачів системи післядипломної освіти, який охоплює такі галузі промисловості, як гірнича справа, металургія, енергетика, машинобудування та мехатроніка.

 • Розробити програму підготовки інженерів, де міждисциплінарні екологічні аспекти відповідно представлені.

 • Створити міжфакультетські центри стійкого розвитку в 5 українських університетах.

 • Створити платформу для співпраці між сферами освіти, науки, промисловості та державної влади відповідно до потреб стійкого суспільства.

Консорціум проекту складається з наступних університетів та організацій:

 • Католицький університет Льовену, Льовен, Бельгія;

 • Новий університет Бакінгемширу, Хай Уіком, Великобританія;

 • Університет Гранади, Гранада, Іспанія;

 • Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція;

 • Volvo Cars, Гент, Бельгія;

 • Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ, Україна;

 • Донецький національний технічний університет, Донецьк, Україна;

 • Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна;

 • Севастопольський національний технічний університет,Севастополь, Україна;

 • Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна;

 • Український науково-дослідний та технологічний центр металургійної промисловості, Україна;

 • Міністерство освіти і науки України.