Заcновники: ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Мова видання: англійська

Періодичність видання: 2-4 випуски на рік

Рік заснування: 2015

ISSN 2414-9055

  Мета видання – висвітлення актуальних проблем автоматизації, інформаційних технологій, комп’ютерних наук для вирішення фундаментальних і прикладних досліджень шляхом сучасних наукових підходів для створення інноваційного обладнання; узагальнення результатів основних напрямків науково-дослідницької діяльності всього наукового співтовариства.

Задачі

1. Сприяння укріпленню міжнародного іміджу фундаментальної та прикладної науки, поширенню науково-технічних знань у світовому інформаційному просторі.

2. Висвітлення науково-практичних проблем в області комп’ютерних наук, автоматизації організаційно-технічних систем, інформаційних технологій в різних областях науки і техніки та ін.

3. Встановлення нових професійних зв’язків між науковцями.

4. Обмін ідеями та досягненнями для вирішення фундаментальних і прикладних досліджень шляхом сучасних наукових підходів до створення інноваційного обладнання, реалізації готових систем, програмного забезпечення, автоматизації виробничих процесів.

5. Узагальнення результатів основних напрямків науково-дослідницької діяльності вищої школи.

6. Консолідація спільноти вчених на основі принципів науковості та професіоналізму.

7. Формування і розвиток найбільш перспективних напрямків дослідницької практики.

8. Надання інформації про сучасні наукові дослідження і досягнення.