Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації результатів Ваших наукових досліджень у журналі “COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY AND AUTOMATION“.

Тематика журналу різноманітна. У журналі публікуються  статті фахівців, які займаються фундаментальними дослідженнями і практичними розробками в галузі автоматизації, інформаційних технологій, комп’ютерних наук та фахівців інших галузей.

Журнал випускається у форматі Open Access (відкритий доступ), що допоможе розширити аудиторію читачів та авторів і сприятиме встановленню нових професійних зв’язків між науковцями. Мова видання – англійська.

Наші рубрики:

 • Інформаційні технології:
  • Загальні питання інформатизації
  • Програмування та CASE-технології
  • Обчислювальні системи, мережі та системи зв’язку
  • Захист інформації
  • Прикладні інформаційні системи
  • Інформаційні технології в економіці, плануванні та управлінні, медицині, освіті, на виробництві, у будівництві та ін.
 • Компьютерні науки:
  • Алгоритми і структури даних
  • Мови програмування
  • Архітектура комп’ютерів
  • Операційні системи та комп’ютерні мережі
  • Розробка програмного забезпечення
  • Бази даних та інформаційно-пошукові системи
  • Штучний інтелект та роботехніка
  • Комп’ютерна графіка
  • Взаємодія людини і комп’ютера
  • та ін.
 • Автоматизація:
  • Автоматизація процесів керування
  • Оптимізація, прийняття проектних рішень і структурний синтез
  • Системи автоматизованого проектування
  • Інтелектуальні системи
  • Нейромережі та нейрокомп’ютери
  • Геоінформаційні системи
  • Математичне моделювання
  • та ін.


Leave a Reply