Головними умовами для завоювання світового ринку збуту своєї продукції українські підприємства називають стандарт та якість. У плані поліпшення свого рейтингу у цьому напрямку за допомогою точкових проектних рішень вони прагнуть оновити своє обладнання за останнім словом техніки, автоматизувати виробничі процеси, впровадити принципи систем Industry 4.0 і 5S, максимально покрити підприємство мережею й каналами зв’язку (наслідуючи технологію Internet of Things).

  У свою чергу, перед вченими і інженерами поставлено задачу, яка полягає в дослідженні і створенні інноваційного обладнання, реалізації готових систем, програмного забезпечення, автоматизації різних процесів.

  Засобом обміну інформацією між цими двома групами є спеціалізовані видання, що надають споживачам (підприємцям) потрібний їм продукт, який показав прийнятні показники ефективності з розглядом конктретних прикладів. Таким виданням є журнал «Computer science, Information Technology, Automation» (CSITA).

  Основною особливістю данного видання є відкритий доступ до публікацій та індексування в міжнародних базах даних науково-технічних видань.

  Редакційна колегія журналу “CSITA” запрошує наукових редакторів, авторів та рецензентів для співробітництва!