Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації результатів
Ваших наукових досліджень у журналі
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY AND AUTOMATION


2

Головний редактор CSITA: Володимир Моркун, доктор технічних наук, професор.


Тематика журналу різноманітна. У журналі публікуються  статті фахівців, які займаються фундаментальними дослідженнями і практичними розробками в галузі автоматизації, інформаційних технологій, комп’ютерних наук та фахівців інших галузей.

Журнал випускається у форматі Open Access (відкритий доступ), що допоможе розширити аудиторію читачів та авторів і сприятиме встановленню нових професійних зв’язків між науковцями. Мова видання – англійська.


Основні рубрики журналу:

 Інформаційні технології:

– Загальні питання інформатизації

– Програмування та CASE-технології

– Обчислювальні системи, мережі та системи зв’язку

– Захист інформації

– Прикладні інформаційні системи

– Інформаційні технології в економіці, плануванні та управлінні, медицині, освіті, на виробництві, у будівництві та ін.

Комп’ютерні науки:

– Алгоритми і структури даних

– Мови програмування

– Архітектура комп’ютерів

– Операційні системи та комп’ютерні мережі

– Розробка програмного забезпечення

– Бази даних та інформаційно-пошукові системи

– Штучний інтелект та роботехніка

– Комп’ютерна графіка

– Людино-машинний інтерфейс

Автоматизація:

– Автоматизація процесів керування

– Оптимізація, прийняття проектних рішень і структурний синтез

– Системи автоматизованого проектування<

– Інтелектуальні системи

– Нейромережі та нейрокомп’ютери

– Геоінформаційні системи

– Математичне моделювання

 

Ми відкриті до співпраці!